Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00801
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 13.80
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗΒεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1086/19437π.ε/08.06.2005 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00801), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 01/07/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1086/19437π.ε/08.06.2005 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00801), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/03/2014
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση “Προφήτης Ηλίας” των Τοπικών Κοινοτήτων Βουνιχώρας, Γαλαξιδίου και Πεντεορίων, της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 24/01/2012
Τροποποίηση απόφασης Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 13,8 ΜW, εμβαδού 69.818 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Βουνιχώρας και Πεντεορίων Δήμου Δελφών Π. Ε. Φωκίδας Ν. Φωκίδας, από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/12/2011
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», Δήμου Δελφών, Νομού Φωκίδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/09/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1086/19437π.ε./08.06.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 1 Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00801), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2011