Στοιχεία σταθμού ΗΛΥΣΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00074
Εταιρεία: ΗΛΥΣΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.90
Θέση/Δήμος: ΓΚΟΥΡΑ (ΣΜΙΞΗ-ΠΛΑΓΙΑ-ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ) / ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΥΣΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ20.012/οικ.12885/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,9 MW στη θέση «Γκούρα (Σμίξη – Πλαγιά – Αγία Τριάδα)», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (πρώην Κοινότητα Θεοδωριάνων), του Νομού Άρτας, της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/03/2011