Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00802
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.40
Θέση/Δήμος: ΠΑΟΥΡΑΣ / ΚΕΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση ( παράταση ισχύος ) άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ανεξάρτητης παραγωγής, ισχύος 2,40 MW, στη θέση « Πάουρα » του Δήμου Κέας της νήσου Κέας του Νομού Κυκλάδων της εταιρείας « ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2010