Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00803
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 23.00
Θέση/Δήμος: ΑΕΤΟΣ - ΚΑΚΟΡΑΙΙΚΑ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23 ΜW, στη θέση «Αετός – Κοκοραίικα» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/07/2011
Τροποποίηση της αρ.875/2-3-06 απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.76245/8975/17-9-2010, 89207/8620/13-10-09, 326/31-1-07 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.' στη θέση «Ψηλή Κορυφή – Αετός - Κοκοραίικα» του Δήμου Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας, προκειμένου να εγκατασταθεί εντός τμήματος του γηπέδου του αιολικού πάρκου, φωτοβολταϊκός σταθμός (Φ/Β) της ίδιας εταιρείας ισχύος 2,7 MW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/04/2011