Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00803
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 23.00
Θέση/Δήμος: ΑΕΤΟΣ - ΚΑΚΟΡΑΙΙΚΑ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 320/2023 Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθ. 0226/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00803), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 23,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 23,0 MW στη θέση ΑΕΤΟΣ - ΚΑΚΟΡΑΙΙΚΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Ψ2ΝΩΙΔΞ-0ΙΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 16/03/2023
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23 ΜW, στη θέση «Αετός – Κοκοραίικα» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΟΡ10-ΑΨΙ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/07/2011
Τροποποίηση της αρ.875/2-3-06 απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.76245/8975/17-9-2010, 89207/8620/13-10-09, 326/31-1-07 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.' στη θέση «Ψηλή Κορυφή – Αετός - Κοκοραίικα» του Δήμου Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας, προκειμένου να εγκατασταθεί εντός τμήματος του γηπέδου του αιολικού πάρκου, φωτοβολταϊκός σταθμός (Φ/Β) της ίδιας εταιρείας ισχύος 2,7 MW.
ΑΔΑ: 4ΑΓΤΟΡ10-6Α
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/04/2011