Στοιχεία σταθμού ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00805
Εταιρεία: ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΒΙΟΜΑΖΑ
Ισχύς(MW): 1.72
Θέση/Δήμος: ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΚΑΒΟΣ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ / ΒΟΛΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΕ

No results