Στοιχεία σταθμού WINDWAERTS HELLAS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-00807
Εταιρεία: WINDWAERTS HELLAS AE
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 14.00
Θέση/Δήμος: Δ. Δ. ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΟΥ / ΠΑΡΓΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: WINDWAERTS HELLAS AE

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 200/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1108/οικ. 10687/08.06.2005 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00807) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 14 MW, στη θέση «Κουκούλι», της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, του Δήμου Πάργας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, της Περιφέρειας Ηπείρου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «WINDWAERTS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» .
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 15/06/2016
Περίληψη Παράτασης ισχύος της με αρ. πρωτ. 122/17-05-2011 άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής από αιολικό πάρκο ισχύος 14 MW στις θέσεις «Μπίρα- Μαργαρίτα -Κεφαλή» της Τ.Κ. Κουκουλίου Δ.Ε. Φαναρίου , Δήμου Πάργας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας , Περιφέρειας Ηπείρου της εταιρείας με την επωνυμία «WINDWAERTS HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 27/06/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 14 ΜW της εταιρείας WINDWAERTS HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας » στις θέσεις «Μπίρα- Μαργαρίτα-Κεφαλή» της Τοπικής Κοινότητας Κουκκουλίου, Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, Ν.Πρεβέζης.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/05/2011