Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00812
Εταιρεία: ΕΝΕΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 7.20
Θέση/Δήμος: ΚΡΑΒΑΡΗΣ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.956/οικ.10686/08.06.2005 (ΑΔ-00812) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.956/22284π.έ./05.10.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 MW στη θέση «Κράβαρης», των Δημοτικών Ενοτήτων Τρίπολης και Τεγέας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2012
ΘΕΜΑ 12ο Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 7,2 MW στη θέση «Κράβαρης» του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 31/01/2012
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 7,2 MW στη θέση ''Κράβαρης'' του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 07/08/2011