Στοιχεία σταθμού EDF EN GREECE AE ΚΑΙ ΣΙΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00818
Εταιρεία: EDF EN GREECE AE ΚΑΙ ΣΙΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 ΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 13.80
Θέση/Δήμος: ΤΡΙΚΟΡΦΟ / ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EDF EN GREECE AE ΚΑΙ ΣΙΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 396/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1128/οικ.13854/20.07.2005 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00818) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 13,8 MW, στη θέση «Τρίκορφο», της Δημοτικής Ενότητας Τενέας, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – KΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕDF EN HELLAS A.E.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 20/10/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1128/οικ.13854/20.07.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00818) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1128/οικ.13854/20.07.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00818) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2014
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,8 MW (6 x 2,3 MW)» της εταιρίας 'EDF EN GRECE Α.Ε. και ΣΙΑ Κορινθία 1 Ε.Ε.' στη θέση Τρίκορφο του Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορινθίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 25/10/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1128/οικ.13854/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00818), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2010