Στοιχεία σταθμού EDF EN S.A. & ΣΙΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00819
Εταιρεία: EDF EN S.A. & ΣΙΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 ΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.00
Θέση/Δήμος: ΝΤΟΥΡΜΙΖΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ / ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EDF EN S.A. & ΣΙΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 976/2012 Ανάκληση της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1129/13852/20.7.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. (Δ6/Φ17.1129/19578/8.12.2008 απόφαση ΥΠΑΝ για αιολικό σταθμό ισχύος 12ΜW, στη θέση «Ντούρμιζα» της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας, του Δήμου Άργους - Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας «EDF EN SA & ΣΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 12/12/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1129/οικ.13852/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «EDF EN SA & ΣΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00819), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2010