Στοιχεία σταθμού Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00821
Εταιρεία: Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΛΑΜΟΣ / ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 884/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1141/οικ14835/02.08.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00821) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 10 MW στη θέση «Κάλαμος» της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ A.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 19/09/2018