Στοιχεία σταθμού Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00822
Εταιρεία: Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 8.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΑ / ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 883/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1142/οικ14834/02.08.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00822) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 8 MW στη θέση «Μεγαλοβούνα» της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ A.E.»
ΑΔΑ: ΩΗΦ3ΙΔΞ-Λ84
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 19/09/2018