Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00823
Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ / ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΝΗΣΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 784/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1135/οικ.13848/20.07.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00823) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 20 MW, στη θέση «Ασπροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
ΑΔΑ: ΨΧ3ΝΙΔΞ-ΒΧΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 30/08/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1135/οικ.13848/20.07.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00823) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: Β49ΖΙΔΞ-Χ5Η
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
Περίληψη Τροποποίησης – Παράτασης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΔΑ: 457ΞΟΡ1Κ-984
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 24/11/2011
Τροποποίηση έγκρισης επέμβασης για εγκατάσταση αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 20,00 MW της εταιρείας ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. σε δασική έκταση στη θέση Ασπροβούνι του Δήμου Τροιζήνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
ΑΔΑ: 4Α8ΦΟΡ1Κ-Η97
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/09/2011
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: Φ132/137/ΦΠΕΡ10/09 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 20 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΕΧΝΟHΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση Ασπροβούνι στο Hήμο Τροιζηνίας,Περιφέρειας Αττικής.»
ΑΔΑ: 4ΑΓΓΟΡ1Κ-Η
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/04/2011