Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΦΙΣΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00825
Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΦΙΣΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.99
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΣΚΟΥΛΙΑΡΙΤΙΚΟΣ ΛΑΚΚΟΣ/ΛΑΦΟΡΕΜΑ / ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΦΙΣΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,99 MW, στη θέση Σκουλιαρίτικος Λάκκος/Λαφόρεμα, στον Δήμο Βελβεντού Κοζάνης», της εταιρείας Υδροηλεκτρική Λάφιστα Βελβεντού Κοζάνης Α.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 02/12/2010