Στοιχεία σταθμού ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00826
Εταιρεία: ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.40
Θέση/Δήμος: ΑΣΙΔΕΡΩΤΟ / ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 995/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.886/22077/10.12.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00826) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 2,4 MW, στη θέση «Ασιδέρωτας», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝ. ΕΡ. Α.Σ.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 11/10/2018
Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 838/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00826 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.886/22077/10.12.2003 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Σ.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 2,4 MW, στη θέση «Ασιδέρωτας», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/10/2017
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στην εταιρεία ''ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' με δ.τ. ''ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Σ.Ε.'' για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,4 MW, στη θέση 'Ασιδέρωτας' του Δ. Αγ. Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνης – Κρήτης
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/02/2014
Περίληψη της υπ' αρίθμ. ΔΤΕ 2134π.ε./14-01-2014 Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,4 MW, στη θέση 'Ασιδέρωτας' του Δ. Αγ. Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνης Κρήτης της εταιρίας «ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Σ.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 15/01/2014