Στοιχεία σταθμού ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00827
Εταιρεία: ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.50
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΓΡΥΑΣ Δ.Δ. ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ / ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης κατόπιν εξαίρεσης χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο Ισχύος Μικρού Yδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 0,5 ΜW της εταιρείας «ΚΟΡΥΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στο ρέμα Γρηάς, στη Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας, του Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ΑΔΑ: 457ΓΟΡ1Υ-ΡΥΔ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2011