Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00832
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.95
Θέση/Δήμος: ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ Δ.Δ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ / ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίησης της με Α.Π. 6171/10-12-09 (ΔΙΣΑ-ΠΚΜ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,95 ΜWe στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», στον αναβαθμό του ποταμού Αγγίτη, στο Δ.Δ. Λευκοθέας, Δ. Αλιστράτης, Ν. Σερρών, λόγω τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/11/2010