Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00077
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.56
Θέση/Δήμος: ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ/ΝΕΜΟΥΡΙΑ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 850/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2217/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.439/3522/16.07.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00077) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΔΑ: ΩΘ9ΗΙΔΞ-ΑΩΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 10/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 176/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.439/3522/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00077) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,56 MW, στη θέση «Κομμένος Μύλος-Νεμούρια», της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΥΛΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 6ΒΜΜΙΔΞ-ΑΓΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016