Στοιχεία σταθμού ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00844
Εταιρεία: ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 15.00
Θέση/Δήμος: ΤΣΟΥΚΑ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 3575/30-10-2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 14-12-2006) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 ΜW (5X3000KW) της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», στη θέση “Τσούκα” της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς της Δ.Ε. Σκυρίτιδας και της Τ.Κ. Μάναρη της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: ΩΑΧΥΟΡ1Φ-Ζ1Η
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 21/09/2016