Στοιχεία σταθμού BIOGEN ENERGY Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00846
Εταιρεία: BIOGEN ENERGY Α.Ε.
Τεχνολογία: ΒΙΟΜΑΖΑ
Ισχύς(MW): 6.50
Θέση/Δήμος: Ο.Τ. 5Β ΒΙ. ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ / ΣΕΡΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: BIOGEN ENERGY Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Ορθή επανάληψη της Περίληψης της με Α.Π. 37/17-1-2014 (ΔΤΕ-ΑΔΜΘ) Παράταση ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας εγκατεστημένης ισχύος 6,5 ΜW στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, από την εταιρεία με την επωνυμία «BIOGEN-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BIOGEN ENERGY Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΚΑΟΡ1Υ-Σ7Σ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 10/03/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.034/οικ.16479/06.09.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 1269/2010 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «BIOGEN - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00846), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΙΔΞ-25Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/02/2014
Περίληψη της με Α.Π. 37/17-1-2014 (ΔΤΕ-ΑΔΜΘ) Παράταση ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας εγκατεστημένης ισχύος 6,5 ΜW στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, από την εταιρεία με την επωνυμία «BIOGEN-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BIOGEN ENERGY Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡ1Υ-ΒΕΙ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 22/01/2014
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας ισχύος 6,5 MW στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στην εταιρεία «BIOGEN- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και τον διακριτικό τίτλο ΒΙΟGEN ENERGY Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΟΝΧΟΡ1Υ-7Δ1
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/01/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας», της εταιρίας «Biogen Energy ΕΠΕ», ισχύος 6,5 MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 5Β της ΒΙΠΕ Σερρών, Π.Ε. Σερρών
ΑΔΑ: 4ΑΓΗΟΡ1Υ-Ω2
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/04/2011