Στοιχεία σταθμού ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ WIND MEΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00847
Εταιρεία: ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ WIND MEΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 30.00
Θέση/Δήμος: ΑΧΛΑΔΟΒΟΥΝΟ - ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ / ΞΑΝΘΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΞΑΝΘΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ WIND MEΠΕ

Ιστορικό Αδειών

«Περίληψης Τροποποίησης-Παράτασης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου στην εταιρία «ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ WIND Μ.Ε.Π.Ε.», στη θέση «Μικροβούνι» του Δήμου Ξάνθης(πρώην Σταυρούπολης), Π.Ε. Ξάνθης ως προς την διάρκεια ισχύος της».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/01/2013
«Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 30 MW, στην εταιρεία «ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Μικροβούνι- Αχλαδόβουνο» του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/12/2010
Ανανέωση και τροποποίηση της υπ' αρίθ. 5688πε/05-01-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας που αφορά την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου ισχύος 30 MW από την «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Μικροβούνι – Αχλαδόβουνο» του Δήμου Σταυρούπολης του Ν. Ξάνθης, ως προς την επωνυμία της ιδιοκτήτριας εταιρείας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 13/12/2010