Στοιχεία σταθμού ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00850
Εταιρεία: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΡΟΥΠΑ / ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 595/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00850 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.883/19153/19.09.2005 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ΝΟΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6MW, στη θέση «Κουρούπα», της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/07/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 110/2014 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.883/19153/19.09.2005 (αρ. πρωτ ΡΑΕ Α&-00850) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.883/6423/15.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και με την υπ' αριθμ. 383/2011 απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Κουρούπα», της Δ.Ε. Φοίνικα, του Δήμου Αγ. Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/02/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον αριθμό των Α/Γ από 5 στο ορθό 4 της ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 110/2014 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.883/19153/19.09.2005 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-00850) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.883/6423/15.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και με την υπ' αριθμ. 383/2011 απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Κουρούπα», της Δ.Ε. Φοίνικα, του Δήμου Αγ. Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/02/2014
Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΙΣΑ 7146/29-10-2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,6MW στη θέση 'Κουρούπα' του Δ.Φοίνικα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Κρήτης της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/05/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.883/19153/19.11.2005 (ΑΔ-00850) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3,6 MW στη θέση «Κουρούπα», του Bήμου Φοίνικα του Νομού Ρεθύμνης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.883/6423/15.05.2009 απόφαση, λόγω της αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/03/2011
«Χορήγηση στην εταιρεία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.», άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου, συνολικής ισχύος 3,6 ΜW στη θέση «Κουρούπα», του Δήμου Φοίνικα, Νομού Ρεθύμνης».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/11/2010