Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00851
Εταιρεία: ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.34
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ & ΡΕΜΑ ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ / ΑΓΡΑΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου: «Μικρός υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 5,34 MW, Αγραφιώτη & Ασπρορέματος Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας» της εταιρείας ΥΔΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε. Ηλεκτροπαραγωγής».
ΑΔΑ: 4ΙΙΚ0-Λ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Ημερομηνία: 29/12/2010