Στοιχεία σταθμού AIMS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-00856
Εταιρεία: AIMS AE
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.28
Θέση/Δήμος: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΥΛΑ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΔΔ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ / ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: AIMS AE

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Έγκριση επέμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 0,275 MWe, στο χείμαρρο Κούλα ρέμα, οικισμού Κορυφής, Δ.Δ. Σαρακηνών του Δήμου Αριδαίας, Νομού Πέλλας», της εταιρείας AIMS A.E.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/04/2011