Στοιχεία σταθμού Α. ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΚΑΛΗ ΠΗΓΗ ΕΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00857
Εταιρεία: Α. ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΚΑΛΗ ΠΗΓΗ ΕΕ)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.80
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΜΟΥΤΣΙΑΡΙΤΙΚΟ / ΠΥΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: Α. ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΚΑΛΗ ΠΗΓΗ ΕΕ)

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 187/2013 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ (6/Φ20.485/οικ.20864/03.11.2005 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ(-00857) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «Α. ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΕΝΔΙΔΞ-1ΞΙ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/04/2013