Στοιχεία σταθμού ENERGREEN Ε.Π.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00860
Εταιρεία: ENERGREEN Ε.Π.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.60
Θέση/Δήμος: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ / ΑΛΜΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENERGREEN Ε.Π.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), συνολικής ισχύος 4,6 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας 'ENERGREEN Ε.Π.Ε.', που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση 'Ανατολικός Πήλιουρας' του ορεινού όγκου της Όθρυος, του Δήμου Αλμυρού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/04/2014
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1063/17995/29.11.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ENERGREEN Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00860), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/05/2011