Στοιχεία σταθμού ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00864
Εταιρεία: ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.25
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΜΟΥΣΔΑ / ΔΡΑΜΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

«Παράταση της ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,25 MW στο ρέμα «Μούσδα» της Κοινότητας Σιδηρονέρου Ν. Δράμας από την εταιρία «ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: Χρήσης νερού
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 29/05/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία «Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) Μούσδα, της εταιρίας «ΔΙΕΚΑΤ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», στην Κοινότητα Σιδηρονέρου, Νομού Δράμας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/10/2010