Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00080
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.20
Θέση/Δήμος: ΠΛΑΚΟΚΕΡΑΤΙΑ ΜΗΤΑΤΟΥ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 419/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 226/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.004/2251/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00080) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW, στη θέση «Πλακοκερατιά Μητάτου», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 226/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.004/2251/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00080) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW, στη θέση «Πλακοκερατιά Μητάτου», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.004/2251/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00080) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014