Στοιχεία σταθμού ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00873
Εταιρεία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.49
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΒΕΤΛΑΝΣ / ΝΑΟΥΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΜΑΘΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 852/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00873 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.519/οικ.63/03.01.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης όπως ισχύει, στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 110 kW, στη θέση «ΒΕΤΛΑΝΣ», της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
ΑΔΑ: ΩΣ31ΙΔΞ-ΚΩ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/09/2018