Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00874
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.99
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΑΣΠΡΟΣ Δ.Δ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο(ΜΥΗΕ) ισχύος 0,99MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέμα Άσπρος του Δήμου Καρδίτσας, Ν.Καρδίτσας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Εισήγηση
Ημερομηνία: 19/12/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.459/οικ.13858/20.07.2005 (ΑΔ- 00874) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,99 MW στη θέση «Ρέμα Άσπρος», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/02/2012
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) της εταιρείας 'Ενεργειακή Δράση Α.Β.Ε.Τ.Ε.' ισχύος 0,99 ΜW στο υδατόρεμα 'Άσπρος' του Δ.Δ. Καροπλεσίου του Δήμου Ιτάμου, Νομού Καρδίτσας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Ημερομηνία: 29/12/2010