Στοιχεία σταθμού ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΥΗΣ ΣΥΝΕβρου

Μητρώο PAE: ΑΔ-00876
Εταιρεία: ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΥΗΣ ΣΥΝΕβρου
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.67
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΣΥΝΕβρου / ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΕΠΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ - ΜΥΗΣ ΣΥΝΕβρου

Δεν υπάρχουν Αποτελέσματα Αδειών