Στοιχεία σταθμού ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00081
Εταιρεία: ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΒΙΟΜΑΖΑ
Ισχύς(MW): 14.92
Θέση/Δήμος: ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ / ΦΥΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ της Γραμματείας της ΡΑΕ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.004/2375/16.07.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00081), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ18.004/12494/24.09.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΑΛ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: ΒΙΗΤΙΔΞ-Π9Ι
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2014