Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΟΘΕΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00881
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΟΘΕΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.00
Θέση/Δήμος: ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΟΘΕΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1242/18344 π.έ./03.01.2006 (ΑΔ-00881) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 36/2008 και 3993/2009 Βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΟΘΕΑ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/01/2011