Στοιχεία σταθμού EURUS EΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00882
Εταιρεία: EURUS EΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.40
Θέση/Δήμος: ΔΡΕΠΑΝΟΕΙΔΕΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ-ΠΕΡΑΣΜΑ / ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EURUS EΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1064/13658/14.12.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 20,4MW στην θέση «Δρεπανοειδές – Στρογγυλό – Πέρασμα» της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου, του Νομού Σερρών, της εταιρείας «EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010