Στοιχεία σταθμού ΒΕΓΑΣ (1) Ε.Π.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00883
Εταιρεία: ΒΕΓΑΣ (1) Ε.Π.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.70
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΚΙΝΗ / ΛΟΚΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΕΓΑΣ (1) Ε.Π.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,7 ΜW, με προϋπολογισμό έργου 2.281.000 Ευρώ, στην εταιρεία ¨ΒΕΓΑΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨, με δ.τ. ¨ΒΕΓΑΣ (1) Ε.Π.Ε.¨ στην θέση ¨Κόκκινη¨ του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/10/2013
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,7 MW της εταιρείας 'VEGAS 1 ΕΠΕ' στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΗ» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/04/2011
Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 47/2011 για το αίτημα εξέτασης σκοπούμενης μεταβολής των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1136/οικ.13851/20.07.2005, τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ. αριθμ. 3288/2009 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 1,7 MW στη θέση «Κόκκινη», του Δήμου Λοκρών (πρώην Δήμος Οπουντίων), του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΓΑΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/01/2011