Στοιχεία σταθμού ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00884
Εταιρεία: ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 22.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΨΑΛΕΣ / ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.974/22267π.ε./03.01.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54515/28.03.2013, Ο-56686/27.11.2013 και Ο-59764/07.10.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 02/11/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.974/οικ.22267π.ε./3.01.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54515/28.03.2013 και Ο-56686/27.11.2013 Βεβαιώσεις της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 03/10/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.974/οικ.22267π.ε./3.01.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- Ο-54515 /28.03.2013 βεβαίωση της Γραμματείας τηςυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.974/οικ.22267π.ε./3.01.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- Ο-54515 /28.03.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝFΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝΜΔ6/Φ17.974/οικ.22267π.ε'./3.01.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00884) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/03/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Έγκριση Επέμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20.4MW, Γραμμή Μεταφοράς 150KV και υποσταθμός ανύψωσης τάσης 20/150 KV στη θέση 'Καψάλες' των Δήμων Καμβουνίων Νομού Κοζάνης και Δεσκάτης Νομού Γρεβενών» της εταιρείας ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/05/2011