Στοιχεία σταθμού EURUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00887
Εταιρεία: EURUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.00
Θέση/Δήμος: ΑΓΚΙΣΤΡΟ / ΣΕΡΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EURUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.1035/7057/14.12.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00887), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1035/7057/14.12.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 11,7MW στην θέση «Άγκιστρο» του Δήμου Αγκίστρου, του Νομού Σερρών, της εταιρείας «EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010