Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00889
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 30.00
Θέση/Δήμος: ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ / ΚΟΖΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 142/2014 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1202/11025π.ε./10.02.2006 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00889) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 11/03/2014