Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00025
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.22
Θέση/Δήμος: ΤΣΙΚΝΑ - ΠΡΙΝΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΥΡΓΑΡΙ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 407/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 183/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.579/3790/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00025) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,22 MW, στη θέση «Τσίκνα – Πρινιά – Προφήτης Ηλίας - Πυργάρι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: ΩΕΝ5ΙΔΞ-ΔΘΥ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 183/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.579/3790/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00025) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,22 MW, στη θέση «Τσίκνα – Πρινιά – Προφήτης Ηλίας - Πυργάρι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
ΑΔΑ: 99Σ1ΙΔΞ-Ξ3Γ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.2095/309/27-4-99 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.2988/26-10-00, 4064/7-11-01, 1091/23-6-05 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 11,22 MW της 'ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ' στη θέση «Τσίκνα – Πρινιά – Προφήτης Ηλίας – Πυργάρι' του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: Β4ΩΣΟΡ10-Α4Μ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 19/04/2012
Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 11,22 MW στη θέση «Τσίκνα-Πρινιά-Προφήτης Ηλίας-Πυργάρι» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου του Νομού Εύβοιας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΡΝΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»'.
ΑΔΑ: 4Α1ΤΟΡ10-4Ν
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/03/2011