Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00082
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.40
Θέση/Δήμος: ΜΟΜΙΛΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 39/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.623/11739/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00082) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,4 MW, στη θέση «Μομίλι», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕNEΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Π.Ε»
ΑΔΑ: 7ΨΦΦΙΔΞ-ΜΩΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/03/2016
Ανανέωση Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού ισχύος 400 KWp της Εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Π.Ε.» που λειτουργεί στη θέση ''ΜΟΜΙΛΙ'' του Δήμου Καρύστου (πρώην Δήμου Στυρεών) Π.Ε. .Ευβοίας.
ΑΔΑ: Β4ΩΖ7ΛΗ-ΖΣΘ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 26/04/2012