Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Μ.ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00894
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Μ.ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΑΡΒΑΝΙΚΟΣ / ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Μ.ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της αρ.93025/11185/16-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW της εταιρείας 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΠΕ' στη θέση 'Αρβανίκος' των Δήμων Λεβαδέων και Θηβέων (πρώην Δήμων Κορώνειας και Θίσβης) στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τα έργα της γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης (μείωση του συνολικού μήκους από 18.007 μ. σε 17.885 μ.).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/11/2011
Έγκριση επέμβασης σε έκταση δημόσια και δημοτική δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, ισχύος 20MW, εμβαδού 166.985,71 τ.μ. στη θέση 'Αρβανίκος' Δήμων Κορώνειας και Θίσβης Ν. Βοιωτίας από την εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΠΕ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/07/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20 MW της εταιρείας ''GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.'' στη θέση «Αρβανίκος» των Δήμων Κορώνειας και Θίσβης στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/11/2010