Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00896
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.00
Θέση/Δήμος: ΣΩΡΟΣ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2792/28-7-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/5/2011) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9 ΜW (3Χ3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ”, στη θέση «Σωρός» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/08/2012
ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΛΗΨΗ: 2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ 41945/7590/24-12-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.»), άδεια εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ ισχύος 9 MW στη θέση «Σωρός», του Δήμου Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/06/2012
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ 41945/7590/24-12-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.»), άδεια εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ ισχύος 9 MW στη θέση «Σωρός», του Δήμου Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/06/2012
1η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41945/7590/24-12-2010 άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ, συνολικής ισχύος 9 MW, στη θέση 'Σωρός' Δήμου Ερμιονίδας (πρώην Δ. Ερμιόνης) Νομού Αργολίδας, λόγω αλλαγής στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/06/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9 ΜW (3 X 3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ», στην θέση «Σωρός» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδος.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/05/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1232/20168π.ε/10.02.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1232/6133/01.12.2008, ΥΠΕΚΑ %6/Φ17.1232/οικ.26373/22.12.2009 & Δ6/Φ17.1232/οικ.10948/02.06.2010 αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ. 449/2010 & 292/2010 βεβαιώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 9 MW στη θέση «Σωρός» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/04/2011
Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ, συνολικής ισχύος 9 MW, στη θέση 'Σωρός' Δήμου Ερμιόνης Ν. Αργολίδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 26/12/2010