Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ M. A.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00903
Εταιρεία: ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ M. A.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.00
Θέση/Δήμος: ΜΥΤΙΚΑΣ / ΛΟΚΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ M. A.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.1289/οικ.5512/21.03.2006 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-00903) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.1289/15043π.ε./02.04.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ' αριθμ. 1922/2009 Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1289/οικ.8757/06.05.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΔΑ: 4ΑΣΗΙΔΞ-ΦΨ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2011
Άδεια λειτουργίας Αιολικoύ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10 ΜW, στη θέση «Μύτικας» της Δ.Ε. Οπουντίων Δήμου Λοκρών, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, της «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΡ10-5Δ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/06/2011