Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ Ε.Π.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-00908
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ Ε.Π.Ε
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 39.00
Θέση/Δήμος: ΓΑΒΡΑ Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟY / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ Ε.Π.Ε

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 125/2014 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1311/17274/23.03.2006 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ - 00908) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 04/03/2014
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1311/17274π.έ./23.03.2006 (ΑΔ-908) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/02/2011
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1311/17274 π.έ./23.03.2006 (ΑΔ-908) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/02/2011