Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00909
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΡΟΥΜΠΑ - ΚΟΡΥΦΗ - ΒΡΑΧΟΣ / ΕΟΡΔΑΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ Ι» συνολικής ισχύος 24MW, και των συνοδών έργων αυτού, (οδοποιίας – διασύνδεσης), στις θέσεις «Κουρούμπα/Κορυφή/Βράχος» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/06/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1175/οικ. 5513/21.03.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00909) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Ι ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1175/οικ.5513/21.03.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00909), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/12/2011