Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00912
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.00
Θέση/Δήμος: ΨΗΛΩΜΑ - ΣΩΡΟΣ / ΤΑΝΑΓΡΑΣ - ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 460/2015 - Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1287/οικ. 5767/23.03.2006 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00912) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 12 MW, στη θέση «Ψήλωμα - Σωρός», των Δημοτικών Ενοτήτων Τανάγρας και Θηβαίων, των Δήμων Τανάγρας και Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 27/11/2015
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 12 ΜW, στη θέση «Ψήλωμα - Σωρός» και υποσταθμό ανύψωσης τάσης στη θέση «Τσαρτάλι», των Δημοτικών Ενοτήτων Τανάγρας και Θηβαίων, των Δήμων Τανάγρας και Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 16.000.000 €.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/11/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.1287/οικ.5767/23.03.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00912), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/02/2012
Τροποποίηση της αρ.9760/1103/29-2-08 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.16670/1535/6-3-09 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30,6 MW της εταιρείας 'ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ' στη θέση 'Ψήλωμα - Σωρός' των Δήμων Τανάγρας και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, με μείωση της συνολικής ισχύος σε 12 MW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/05/2011