Στοιχεία σταθμού ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00920
Εταιρεία: ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.80
Θέση/Δήμος: ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΚΚΑ / ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 719/2018 για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-00709 αίτησης της εταιρείας «ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.» για τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00920 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1455/5545/14.04.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,85 MW, στη θέση «Μακρυά Λάκκα», της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ως προς την αύξηση ισχύος από 0,85 MW σε 2,4 MW.
ΑΔΑ: 6ΞΤΩΙΔΞ-4ΕΤ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2018