Στοιχεία σταθμού CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00927
Εταιρεία: CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 21.90
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ-ΠΥΡΓΑΚΙ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ,ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 63/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1235/17695π.έ./18.04.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00927) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 22 MW στη θέση «Μαραντζάκι - Πυργάκι», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕΤΠΙΔΞ-ΧΟΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22 ΜW (11 X 2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ
ΑΔΑ: 4ΑΛΔΟΡ1Φ-ΒΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/02/2011