Στοιχεία σταθμού ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00928
Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΟΡΟΣ ΚΤΕΝΙΑΣ / ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 783/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1290/οικ.7828/14.04.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00928) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 20 MW, στη θέση «Ψηλό Λιθάρι - Κοντοδιάσελα», της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδόκαμπου και της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 30/08/2018
Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 2002/13-06-2007 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 126/16-01-2009 όμοια απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20 ΜW (10X2.000KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε»,στο όρος Κτενιάς, στις θέσεις «Ψηλό Λιθάρι - Κοντοδιάσελα» της Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου, του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 16/10/2017