Στοιχεία σταθμού ΝΕΓΑΑΚ O.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00930
Εταιρεία: ΝΕΓΑΑΚ O.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.53
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟ ΡΕΜΑ - Δ.Δ. ΚΑΡΠΗΣ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΕΓΑΑΚ O.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία “ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” και διακριτικό τίτλο “ΝΕΓΑΑΚ A.E.”, άδειας λειτουργίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,53 ΜWe, στο “Μαύρο Ρέμα”, της Τοπικής Κοινότητας Κάρπης, Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
ΑΔΑ: 4ΑΓΝ0-7
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/04/2011
Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,53 ΜWe, της εταιρείας με την επωνυμία “ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”, στο “Μαύρο Ρέμα”, της Τοπικής Κοινότητας Κάρπης, Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας Δήμου Παιονίας, Νομού Κιλκίς.
ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-5Φ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/03/2011
Χορήγηση παράτασης ισχύος της με Α.Π. 8814/1-12-2008 άδειας εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,53 MWe της εταιρείας «ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.», στο «Μαύρο Ρέμα» του Δ.Δ. Κάρπης, Δήμου Γουμένισσας, Νομού Κιλκίς.
ΑΔΑ: 4Ι0ΡΙΑ0-Δ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 24/11/2010