Στοιχεία σταθμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00085
Εταιρεία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.50
Θέση/Δήμος: ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00085 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.018/2364/16.7.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 748/2017 Απόφαση της ΡΑΕ που ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 15Β/2016 Απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 25/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 748/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15B/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.018/2364/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00085) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW, στη θέση «Καμινάκια Χορδάκι», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 06/09/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 15B/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.018/2364/16.07.2001 (ΑΔ-00085) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW, στη θέση «Καμινάκια Χορδάκι», της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2016
Ανανέωση της υπ΄ αριθμ. Δ6/Φ17/24430/1-10-1993 Άδειας λειτουργίαςΑιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικήςεγκατεστημένης ισχύος 0,500MW στη θέση \"Καμινάκια Χορδάκι
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 30/09/2014
Υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου «Υφιστάμενο αιολικό πάρκο 0,5 MW στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘Καμινάκι – Χορδάκι’ Τ. Κ. Ζήρου, Δήμου Σητείας, Π .Ε. Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης» με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε. και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 10/06/2014